MEB'in performans hedefleri belli oldu

Milli Eğitim bakanlığının, 2015 yılı performans hedefleri belli oldu.Bakanlık, 42 performans hedefi belirledi.

Özel eğitimin genel eğitim içindeki payının yüzde 5,5'e çıkması ile dersanelerin en az yüzde 70'nin özel okula dönüşmesi performans hedefleri arasında yer aldı.

İŞTE BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI 2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

1) 48-66 ay çağ nüfusunun okullaşma oranını %37,5'tan %43'e yükseltmek.

2)İlkokulda %99,57, ortaokulda %94,52 olan net okullaşma oranını 2015 yılı sonuna kadar %100'e çıkarmak

3) 2015 yılı sonuna kadar okul türü yerine program türünü esas alan yatay ve dikey geçişlere imkan veren bir yapıya geçişi kolaylaştıracak program geliştirme, mevzuat ve hizmetiçi eğitim çalışmaları yapmak.
4) Eğitime, toplumsal sorumluluk bilincini yerleştirip, öğrencileri araştırmaya teşvik ederek, onların ilgi ve istidatları doğrultusunda, gelişimlerine yön vermek suretiyle ortaöğretimde sınıf geçme oranlarını %1 oranında artırmak.

5) 2015 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulan niteliklere sahip iş gücü sektörle iş birliği içerisinde yetiştirilecektir.
6) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda uygulanmakta olan 22 alanın öğretim programı ile tüm alanlara ait 200 modül hazırlanacaktır.

7)Bakanlığımıza bağlı örgün özel öğretim kurum oranını 2015 yılı sonuna kadar %10'a çıkarmak ve öğrenci sayısına göre özel örgün öğretimin genel örgün eğitimimiz içindeki payını % 5,5'e çıkarmak.
8) Ortaöğretim ve yükseköğretime hazırlık dershanelerinden özel okula dönüştürülebileceklerin tespit edilerek 2015 yılı sonuna kadar %70'inin özel okula dönüştürülmesinin teşvikini sağlamak.
9) Özel eğitimden yararlanacak bireylerin devam ettiği kurumlardaki öğretmen, fiziki mekan ve kaynak ihtiyacını karşılayarak; bu kurumlara yönelik etkin bir denetim sistemini kurmak.

10) 2016 yılı sonuna kadar eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM)'nde kullanılan psikolojik ölçme araçlarından 1 tanesinin daha standardizasyon çalışmasının tamamlanmasını sağlamak.
11) Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesinin çıktılarını ve Engelsiz Okul Modeli uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla 2015 yılı sonuna kadar 81 ilde 2'şer adet (nüfusu kalabalık olan illerde bu rakam artırılacaktır.) eğitici eğitimcisi yetiştirmek ve illerde hazırlanan İl Eylem Planları doğrultusunda öğretmen eğitimlerine başlamak.

12) Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin mesleki ve akademik gelişimlerine imkan verecek etkinliklere katılım oranını bir önceki yıla göre %10 arttırmak.

13) Üniversitelerin öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilen öğrenci sayısını ve öğrenimlerini tamamlayarak yurda dönüp görev talebinde bulunan öğrenci sayısını 2015 yılı sonuna kadar %10 oranında artırmak.

14) 2015 yılı sonuna kadar aile eğitimi kurs programı kapsamında açılan kurs ve kursiyer sayısını %10 oranında arttırmak.
15) Hayat Boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik kurs dışı etkinlikleri ve katılımcı sayısını 2015 yılının sonuna kadar %5 artırmak.
16) Trafik ve ilk yardım bilincinin yaygınlaştırılması ve sürücü eğitimlerine ilişkin AB'yle uyum bağlamında öğretim programları geliştirmek; eğitim ve sınav uygulamaları üzerine mevzuat çalışmaları yapmak.

17) 2015 yılı sonuna kadar Açık Ortaokulu, Açık öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıtlı aktif öğrenci sayısı ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu uzaktan eğitimden faydalanan kursiyer sayısını %5 artırmak.
18) 2015 yılı sonuna kadar Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalinde geliştirilen içerikler ve modüllerin sayısını en az %10 artırmak.

19) 2015 yılı sonuna kadar yüz yüze eğitim yoluyla hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerini bir önceki yıla göre %27oranında, faaliyetlere katılacak kursiyer ve katılımcı sayısını ise
21) 2015 yılı sonuna kadar öğretmenlerin yeterlikler temelinde mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik oluşturulan Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) Modelini yaygınlaştırmak.
22) Öğretmenlerin mesleki gelişim ile uyum eğitimi, temel ve hazırlayıcı eğitimlerinin niteliklerini arttırmak.
23) 2015 yılı sonuna kadar okul ve kurumlarda afet, acil durum, sivil savunma, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetleri konularında personelde ve öğrencilerde var olan bilinci maksimum seviyeye yükseltmek.

24) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü kapsamında yürütülen bilişim teknolojilerine ilişkin Ulusal ve Uluslararası projelerin değerlendirmesinin yapılması.
25) 2015 yılı sonuna kadar Eğitimde Fatih Projesinin tanıtımını toplumun tüm kesimlerine tanıtacak çalışmalar yapmak.
26) 2015 yılı sonuna kadar FATİH Projesi kapsamında tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarına etkileşimli tahta, çok fonksiyonlu yazıcının kurulması ve ağ altyapısının sağlanması; ayrıca öğretmen ve öğrencilerimize tablet bilgisayar setlerinin verilmesi ve tüm bu donanımların network (ağ) ile birbirine bağlanarak tek bir veri merkezi aracılığıyla kontrol edilmesi.
27) 2015 yılı sonuna kadar 2007 deprem yönetmeliği, TSE 825, yangın ve sığınak yönetmeliğine uygun 500 adet (yaklaşık 2.000.000 m2 kapalı alana sahip) eğitim binasının deprem tahkiki yapılarak tahkiki yapılan eğitim binalarının %20'sinin güçlendirme inşaatının yaptırılması sağlanacaktır.
28) : 2015 yılı sonuna kadar 2007 deprem yönetmeliği, TSE 825, yangın ve sığınak yönetmeliğine uygun yeni eğitim tesislerinin yapımında çevresinin güzelleştirilmesine katkıda bulunan, estetik görünümlü, depreme dayanıklı eğitim ortamları haline gelmesini sağlayacak değişen ihtiyaç programına göre yeni projeler yapılacaktır.
29) 2015 yılı sonuna kadar Orta Öğretim Kurumları için yılda 80 adet yeni okul arsası üretmek ve yılda en az 20 mevcut okul için genişleme alanlarında bulunan özel kişilere ait taşınmazların kamulaştırmasını yapmak.

30) 2015 yılı sonun kadar Milli Eğitim Bakanlığının e-Dönüşüm projesi kapsamında okullarımızın/kurumlarımızın DYS( Doküman Yönetim Sistemi) geçerek daha hızlı, güvenli ve takip edilebilir yazışma ortamının oluşturulmasını sağlamak.
31) 2015 yılı sonuna kadar Sınav hizmetlerinin kalitesini, sayısını ve çeşitliliğini arttırmak ve bu konuda sürekliliği sağlayacak çalışmalar yapmak.

32) 2015 yılı sonuna kadar ulusal yeterlilik çerçevesinin 2. 3. ve 4. seviyelerinde tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinlikleri esas alarak program güncelleme çalışmalarını gerçekleştirmek.
33) 2015 yılı sonuna kadar ders kitabı ve eğitim materyallerini çağın gerekleri doğrultusunda geliştirmek.
34) 2015 yılı içerisinde, kademeli olarak uygulamaya konulan öğretim programlarına ait okutulmakta olan ders kitaplarının izleme ve değerlendirmesinin yapılması.
35) Ulusal-uluslararası kurum-kuruluşların fonlarına yönelik geliştirilen-kabul edilen proje sayısını artırabilmek için Proje geliştirme, izleme değerlendirme ve Avrupa Birliği konularında 800 MEB personelinin kapasitesinin artırılması.

36) Plan dönemi sonuna kadar Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatı ile yeterli sayıda müfettişi olmayan illerin okul ve kurumlarında rehberlik ve denetim yapmak.

37) Bakanlık stratejik plan amaç ve hedeflerinin gerçekleşme düzeylerinin izlenmesi ve sonuç odaklı önlemlerin alınabilmesi için rehberlik ve denetimi yapılan 4 yurt dışı teşkilatının değerlendirmesini yapmak.
38) 2015 yılı sonuna kadar denetim hizmetlerinde, kalite etkinlik ve verimliliği sağlamaya yönelik standartlar oluşturmak ve projeler geliştirmek.

39) 2015 yılında 100 mesleki ve teknik eğitim okulunun öz değerlendirmesi yapılacaktır.
40) AB müktesebatına uyum çalışmalarını yürütmek, Avrupa Birliği gençlik ve eğitim programları hakkında farkındalığı artırıcı çalışmalar yapmak, Ülkemiz eğitim ve öğretim sistemini Avrupa Birliği ve üye ülkelerinde tanıtıcı faaliyetler planlamak.

41) 2015 yılı sonuna kadar Uluslararası Anadolu İHL sayısını 5'e çıkarmak ve yabancı öğrenci sayısını bir önceki yıla göre % 19 oranında arttırmak.
42) Dış politika hedef ve önceliklerimizle uyumlu olarak; yurt dışında Türk Milli Eğitim sistemine bağlı mevcut okul sayısını dönem sonuna kadar %5 arttırmak.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar